Onze Sponsors voor dit toneelseizoen!

Ver Bloemd – Bloemwerk op bestelling

Luxline transport

Erca Coiffure – Dames & Heren

Dumont BVBA – Centea Beleggingen – leningen en verzekeringen

Gert Dekeyzer Webdesign

Schrijnwerkerij Vanmol Ludo

Bakkerij Het Brood

Trendy Look

Zaman bvba /Bessemans

Marktcafé (Bruno)

JND video

Kringloop Hageland

Apotheek Bulteel

Schoovaerts – Verdrengh BVBA – AXA BAnk en verzekering

“Christines Delicatessen” Meer

Victoria Juwelen – Moniek Peeters

Patrick Dekeyzer – Elektrische schema’s

Delhaize

Belantika Vintage shopping

Nieuwe Sponsors

Op 10 augustus 1999 richtten wij in Goetsenhoven de toneelvereniging “LUTIKA 2000” op.  Met onze groep realiseren wij minstens één opvoering per toneelseizoen (1/09-30/06).

 

Op 21, 22, 23, 28 en 29 november 2014 zullen de opvoeringen plaatsvinden van onze dertiende productie, in zaal OC De Koepel, St. Laurentiusstraat 19, te Goetsenhoven.  Dan brengen wij het toneelstuk “Pension De Hooizolder” van Willy Gilis en Gaston Veltjen in regie van Den John.

 

Het zal u waarschijnlijk niet verwonderen dat een toneelproductie niet alleen veel inzet vergt van de regisseur, van acteurs en medewerkers, maar ook talloze nevenactiviteiten en onvermijdelijk ook enkele financiële zorgen met zich meebrengt, zoals de zorg en aandacht voor belichting, geluid, decor, publiciteit, rekwisieten,…

 

Voor deze productie zouden wij dan ook graag beroep doen op uw steun en durven wij u vragen om sponsoring, wetende dat welbestede reclame lonend is voor uw bedrijf en dat een culturele manifestatie u niet onbewogen laat. Wij hopen van harte u onder onze sponsors te mogen rekenen.

Contacteer ons voor meer informatie.

Alvast bedankt bij voorbaat voor de eventuele sponsoring

Manieren van Sponsoring

  1. Hoofdsponsor: 175 Euro

 

Uw bedrijf of firma krijgt hiervoor:

–           A4 bladzijde in het programmaboekje (oplage +/- 500)

–           recht op 5 vrijkaarten

–           mogelijkheid tot reclame in de zaal (paneel, spandoek,…)

Deze sponsoring geldt voor alle eventuele activiteiten in datzelfde toneelseizoen.

 

  1. Programmaboekje :

 

–           A4 :                 50 Euro

–           ½ A4 :             25 Euro

 

Deze bijdragen kunnen worden gestort op rekeningnummer BE77 7340 0268 0542, op naam van Lutika 2000, waarna u een fiscaal attest ontvangt en de nodige afspraken kunnen worden gemaakt.

Contacteer ons voor meer informatie.

Alvast bedankt bij voorbaat voor de eventuele sponsoring

Voor verdere inlichtingen en afspraken kunt u terecht bij

 

Tina Billen, Saneveldstraat 2A, 3440 Budingen                                                      (011 / 76 51 20)

Gert Dekeyzer, Wijngaardstraat 42, 3400 Laar                                                       (0477 / 03 45 43)